GRAFISK VIRKSOMHED SIDEN 2000

PASSIONERET STORYTELLING

Visuel kommunikation er fundamentet for LEE STORMs fire retninger: UDSMYKNING / FONT DESIGN / VISUEL IDENTITET / PRODUKTDESIGN.

Siden 2000 har LEE STORM arbejdet med et bredt fagligt spænd. Formsprog, æstetik og funktion er gennemgående for store såvel som små projekter. Visuel kommunikation som fundament for passioneret storytelling. Hver case vist og repræsenteret på sitet har en grundig research-proces bag sig hvor kunden bliver mødt, føler sig set og hørt og i sidste ende vist.

UDSMYKNING er i opstartsfasen en leg i illustration og kommunikation. Farver, form og struktur er vigtige elementer/ redskaber. Koncentreret supergrafik der er definerende for rum. Farvepåvirkning defineret efter lysindfald og interiør. Alt er i spil — alt er leg.

FONT DESIGN betragtes som et speciale hvor LEE STORM ligeledes har flere enkeltstående referencer. Font design er samtidig underkategori til visuel identitet hvor styrken ved font design er en ekstension til logo/logotype. Formsprog i sin helt forædlede form.

VISUEL IDENTITET dækker over logo, skriftvalg, skiltning, webdesign osv.

PRODUKTDESIGN hvor funktion og design vægter lige. LEE STORM har udviklet produktdesign for HAY der lægger sig tæt op ad udsmykningsdesign.

Visuel kommunikation er fundamentet for LEE STORMs fire retninger: UDSMYKNING / FONT DESIGN / VISUEL IDENTITET / PRODUKTDESIGN.

Siden 2000 har LEE STORM arbejdet med et bredt fagligt spænd. Formsprog, æstetik og funktion er gennemgående for store såvel som små projekter. Visuel kommunikation som fundament for passioneret storytelling. Hver case vist og repræsenteret på sitet har en grundig research-proces bag sig hvor kunden bliver mødt, føler sig set og hørt og i sidste ende vist.

UDSMYKNING er i opstartsfasen en leg i illustration og kommunikation. Farver, form og struktur er vigtige elementer/ redskaber. Koncentreret supergrafik der er definerende for rum. Farvepåvirkning defineret efter lysindfald og interiør. Alt er i spil — alt er leg.

FONT DESIGN betragtes som et speciale hvor LEE STORM ligeledes har flere enkeltstående referencer. Font design er samtidig underkategori til visuel identitet hvor styrken ved font design er en ekstension til logo/logotype. Formsprog i sin helt forædlede form.

VISUEL IDENTITET dækker over logo, skriftvalg, skiltning, webdesign osv.

PRODUKTDESIGN hvor funktion og design vægter lige. LEE STORM har udviklet produktdesign for HAY der lægger sig tæt op ad udsmykningsdesign.